Správny výber školy je pre tvoju budúcnosť dôležitý
Ponúkame ti kvalitné vzdelanie a pomoc s prechodom do zamestnania po škole

Moderné technológie vo vzdelávaní

Naša škola poskytuje svojim študentom štúdijné materiály aj prostredníctvom internetu. Na vytváranie e-learningových kurzov používame osvedčený systém Moodle určený na podporu vyučovania.

Centrum odborného vzdelávania

Centrum odborného vzdelávanie (COV) je miesto stretávania žiakov našej strednej školy s odborníkmi na vybrané oblasti z radov našich učiteľov a zamestnávateľov, miesto s kvalitným personálnym i materiálnym vybavením.

Školský úrad práce prvý na Slovensku

Školský úrad práce vytvorila Stredná odborná škola v Lučenci ako prvá škola na Slovensku pre svojich žiakov. Jeho úlohou je žiakom uľahčovať prechod zo školy do života tým, že im pri ukončení školy ponúka možnosti zamestnania.

Štúdijné odbory s reálnym uplatnením

Našim študentom ponúkame štúdium odborov, s ktorými si môžu po ukončení štúdia ľahko nájsť uplatnenie na trhu práce.

Prehľad noviniek zo života našej školy
Rôzne profesné exkurzie, súťaže a medzinárodné projekty. My sa v škole nenudíme